De Naobers

Woongroep De Naobers is een vereniging die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost. Het doel was een woonvorm te realiseren bestaande uit 24 woningen, zowel huurĖ als koopwoningen, met gemeenschappelijke ruimtes en een gemeenschappelijke tuin, maar helaas is dat niet gelukt. Slechts een aantal kopers onder de naobers heeft via Knarrenhof onderdak kunnen vinden bij de "Hof van Zutphen". De vereniging als geheel is zich aan het heroriŽnteren.

U kunt ons volgen via

Alex cum suis

Enkele opmerkingen van leden van De Naobers:

  • 'Ik hoop dat we elkaar inspireren en het gezellig met elkaar hebben.'
  • 'Ik wil zelf graag een netwerk om mij heen opbouwen, waar ik graag met en voor mensen ben'.
  • 'Ik hoop bij De Naobers een nieuwe fase in te gaan met mensen om me heen die naar elkaar kijken en niet langs elkaar heen.'

jolanda, loes, yvonne en lucy jolanda, loes, yvonne en lucy


En wat ging er aan vooraf....

Het ontstaan van de woongroep.
In 2005 werd in Zutphen het initiatief genomen tot het realiseren van een woonproject voor ouderen. Door krantenadvertenties en mond-tot-mond reclame ontstond de woongroep De Naobers.
Er kwam een samenwerkingsverband met de gemeente en Woonbedrijf Ieder1 en er werd een locatie voor ons bestemd. Om financiŽle redenen - de economische crisis deed zich inmiddels gelden - moest Ieder1 afhaken en ook andere woningbouwverenigingen durfden het niet aan. Bovendien liep, ten gevolge van diezelfde crisis, het ledental schrikbarend terug. In de zomer van 2011 leek het schip "De Naobers" te stranden.
Maar de redding leek nabij: Eric ten Hagen was als procesbegeleider betrokken bij een andere 'woongroep in oprichting' in Zutphen, De Derde Fase. Deze woongroep was bezig met een groots project pal ten noorden van het station. Zij zochten versterking. Eric ten Hagen vroeg De Naobers mee te doen, en vanaf begin 2012 waren we partner in het "Ubuntuplein" .
Na een oproep in het radioprogramma 'Adres onbekend' nam het aantal leden enorm toe en sinds die tijd groeit en bloeit de vereniging als nooit tevoren.
Helaas lijkt het Ubuntuplein nu ook te stranden en hebben we voor de tweede keer de bakens verzet. Vanaf juni 2017 zijn De Naobers in zee gegaan met de Stichting "Knarrenhof". Voor een aantal naobers, met name de kopers, lijkt dat uitkomst te bieden. (Zie Stand van zaken).

Mocht u ook geÔnteresseerd zijn in een koopwoning in de "Hof van Zutphen", schrijft u zich dan in bij de "Knarrenhof".

Vereniging De Naobers gaat nu verder zonder woondoelstellimg, maar met behoud van de intentie om naar elkaar om te zien, en elkaar beter te leren kennen, en door het organiseren van uiteenlopende activiteiten te werken aan de kwaliteit van wonen en oud worden in Zutphen en wijdere omgeving.


www.woongroepdenaobers.nl