De Naobers

Woongroep De Noabers is een vereniging die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost. Het doel is een woonvorm te realiseren bestaande uit 24 woningen, zowel huur– als koopwoningen, met gemeenschappelijke ruimtes en een gemeenschappelijke tuin.

U kunt ons volgen via

Alex cum suis Op de fiets de natuur in!

Enkele opmerkingen van leden van De Naobers:

  • 'Het zou een gebouw moeten worden waar mensen van denken:'Daar wonen vast leuke mensen!''
  • 'Ik hoop dat we elkaar inspireren en het gezellig met elkaar hebben.'
  • 'Samen ergens aan iets bouwen, in dit geval aan de woongroep, vind ik belangrijk en leuk.'
  • 'Ik zie het als mijn taak de bomen in en om Zutphen te beschermen.'
  • 'Mijn ideaal is om met anderen samen te wonen en samen actief te zijn en van elkaar te leren.'
  • 'Ik wil zelf graag een netwerk om mij heen opbouwen, waar ik graag met en voor mensen ben'.
  • '...hoewel ik vermoed dat de animo binnen de Naobers om mee te doen aan een trektocht te voet, waarbij alles, ook de eigen tent, in de rugzak meegenomen moet worden niet groot zal zijn... heeft met hen 's avonds rond het vuur zitten, pratend en starend, ook zijn charmes.'
  • 'Het samen met andere mensen wonen vond ik altijd heel gezellig.'
  • 'Eigenlijk een huis net als het huisje op Vlieland waar we graag op vakantie gaan en vaak denken: 'Wat heb je eigenlijk maar weinig nodig om fijn te kunnen leven'.'
  • 'Ik hoop bij De Naobers een nieuwe fase in te gaan met mensen om me heen die naar elkaar kijken en niet langs elkaar heen.'

jolanda, loes, yvonne en lucy jolanda, loes, yvonne en lucyEn wat ging er aan vooraf....

Het ontstaan van de woongroep.
In 2005 werd in Zutphen het initiatief genomen tot het realiseren van een woonproject voor ouderen. Door krantenadvertenties en mond-tot-mond reclame ontstond de woongroep De Naobers.
Er kwam een samenwerkingsverband met de gemeente en Woonbedrijf Ieder1 en er werd een locatie voor ons bestemd. Om financiële redenen - de economische crisis deed zich inmiddels gelden - moest Ieder1 afhaken en ook andere woningbouwverenigingen durfden het niet aan. Bovendien liep, ten gevolge van diezelfde crisis, het ledental schrikbarend terug. In de zomer van 2011 leek het schip "De Naobers" te stranden.
Maar de redding leek nabij: Eric ten Hagen was als procesbegeleider betrokken bij een andere 'woongroep in oprichting' in Zutphen, De Derde Fase. Deze woongroep was bezig met een groots project pal ten noorden van het station. Zij zochten versterking. Eric ten Hagen vroeg De Naobers mee te doen, en vanaf begin 2012 waren we partner in het "Ubuntuplein" .
Na een oproep in het radioprogramma 'Adres onbekend' nam het aantal leden enorm toe en sinds die tijd groeit en bloeit de vereniging als nooit tevoren.
Helaas lijkt het Ubuntuplein nu ook te stranden en hebben we voor de tweede keer de bakens verzet. Vanaf juni 2017 zijn De Naobers in zee gegaan met de Stichting "Knarrenhof". Opnieuw hebben we goede hoop dat ons project gerealiseerd gaat worden. (Zie Stand van zaken).

Voor alle woningen, zowel huur als koop, zijn inmiddels gegadigden. Als puntje bij paaltje komt en het definitieve ontwerp plus bijbehorende huur- en/of koopprijzen zijn vastgesteld, zal het de vraag zijn of alle gegadigden daadwerkelijk zullen instappen. Wilt u op de wachtlijst komen dan verzoeken wij u zich in te schrijven bij de Knarrenhof.


www.woongroepdenaobers.nl